brandpreventie

Binnen het kader bliksembeveiliging wordt er met drie mogelijkheden rekening gehouden:

Handmatige systemen:
- Brandhaspel
- Brandblusser
- Branddeken
- enz

Automatische systemen:
- Vluchtroutes
- Sprinkler-installatie
- Brandmeld centrale met overspanning beveiliging - enz.

*Geen